JRF Agents

Tokyo

Marpha Corporation

5-1-6, Kamata, Ota-ku, Tokyo
070-2169-4067

Wasif International LLC

4-3, 1-chome, Jujo Nakahara, Kita-ku, Tokyo
03-4291-2690

Saitama

Pola Co., Ltd.

2080-2, Naka Kugi, Nishi-ku, Saitama-shi, Saitama
048-783-3222

Kyushu

Arlin Company Ltd.

1-11-12, Yoshiduka, Hakata-ku, Fukuoka-shi, Fukuoka-ken
092-775-4007

MOTIPUR CO., LTD.

2-8-8 Usa-machi, Kokurakita-ku, Kitakyushu-shi, Fukuoka-ken
093-482-4030

Aichi

Sugaya Fe Malubay

Mezon Haga 103 17-banchi, Higashikohama-cho, Toyohashishi, Aichi
080-9115-3306